121511_OOV_alert_logo_kleinHoe te handelen als u door OOV-Alert
wordt gebeld?

De telefoon gaat, u neemt op en u hoort aan de andere kant van de lijn een stem die zegt:
"Hallo, dit is OOV-Alert van de Meldkamer Noord-Nederland”.

OOV-Alert MkNN

OOV-Alert kan bellen i.v.m.

U krijgt te horen met welk doel OOV-Alert belt. Daarna vraagt OOV-Alert of u beschikbaar bent of niet. U kunt antwoorden door een nummer in te toetsen. Luister goed naar de keuzemogelijkheden.

LET OP!

Alleen als u hebt aangegeven BESCHIKBAAR te zijn krijgt u eventuele aanvullende informatie.

Voorbeeld
Oproepbericht:  “U wordt opgeroepen voor Grip 2 Gemeente Groningen, voor de functie van ……”

Uw opties :

TOETS 1 JA als u de functie wilt accepteren. Hierna hoort u eventuele aanvullende informatie
TOETS 2 NEE als u de functie niet wilt accepteren
TOETS 3   Als u het bericht nogmaals wilt beluisteren.

=> Als OOV-Alert geen antwoord ontvangt, wordt de vraag herhaald.
=> Na de tweede keer wordt de verbinding verbroken.
=> U wordt dan nogmaals op hetzelfde nummer gebeld en eventueel op een ander nummer.

Wacht dus totdat OOV-Alert de verbinding verbreekt

OOV-Alert belt uit met een vast nummer. U wordt aangeraden dit nummer voor te programmeren in uw telefoon onder vermelding van ‘oproep OOV-Alert’.


Terugbellen naar OOV-Alert n.a.v. een gemiste oproep

- U belt naar OOV-Alert
- OOV-Alert vraagt om een pincode
- de pincode = persoonscode in OOV-Alert
- Wanneer er een scenario voor u actief is, hoort u de gemiste boodschap

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder van uw organisatie.

Klik hier voor downloaden Instructie alarmering door OOV alert