Man aangehouden na misbruik alarmnummer 112
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 57-jarige inwoner van Hoogeveen aangehouden. De man belde in een bestek van ruim twee uur elf keer naar het alarmnummer 112. Tegen meldkamercentralisten die de oproepen beantwoorden, werden diverse nare verwensingen en bedreigingen geuit. Het is niet de eerste keer dat de verdachte misbruik maakt van het noodnummer. De man is ingesloten en zijn telefoon is in beslag genomen.
Lees meer...

Storing bij 112
Wat te doen?


112 doven &
slechthorenden


011712_twitterlogo_grijs

Aanmelden
NL Alert


011712_twitterlogo_grijs

Aanmelden
Hartslagnu


Aanmelden
Burgernet


Bereikbaarheid
OMS-abonnees

Certificeren brandmeldinstallatie

Uw brandmeldinstallatie moet voldoen aan een prestatie-eis die in de norm is beschreven. Om dit te controleren, wordt de installatie jaarlijks door een onafhankelijke instantie gecertificeerd. Verder worden er een aantal (onderhouds)eisen aan uw installatie gesteld.

Om het aantal loze meldingen zoveel mogelijk te voorkomen worden alleen brandmeldinstallaties op het OMS aangesloten die;

Deze normen zijn sinds 2002 van kracht en dus ook op uw installatie van toepassing. Uw plaatselijke brandweer kan er op toezien dat uw installatie aan deze eisen voldoet. Uw lokale brandweer kan u nader informeren over de eisen die aan uw installatie worden gesteld en wat u moet doen als uw installatie niet is gecertificeerd. Uit steekproeven blijkt dat van de ruim 2400 brandmeldinstallaties in Groningen, Fryslân en Drenthe circa 80% niet over een dergelijk certificaat of een schriftelijke ontheffing hiervoor beschikt.