Tweede Kamerlid Harm Brouwer onder de indruk werk centralisten

21-09-2016

Het Tweede Kamerlid Harm Brouwer uit Eelderwolde is onder de indruk van het werk van de centralisten binnen de Meldkamer Noord-Nederland. Brouwer (PvdA) bezocht tijdens zijn zomerstages twee dagen lang de meldkamer en beleefde alles mee. “Mijn beeld is totaal veranderd,” zei hij na afloop. Wat komt hier een boel samen.”Harm brouwer wilde alles weten over de meldkamer en het werk van de centralisten, omdat hij lid is van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie en van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In die hoedanigheid heeft hij te maken met alles wat politie, brandweer en ambulancezorg aan gaat. Brouwer was in gezelschap van zijn persoonlijk assistente Eva ten Broeke die alles voor hem voorbereidt.

Vooral op de vloer
Tijdens zijn bezoek vertoefde Harm Brouwer vooral op de vloer van de meldkamer om van de centralisten zelf te horen wat ze doen en hoe ze met het werk omgaan. Maar ook wat in hun ogen knelpunten zijn die moeten worden opgelost op landelijk niveau.

Na twee dagen 112, politie, brandweer en ambulancezorg, moest het Tweede Kamerlid constateren dat zijn beeld volledig gedraaid is wat betreft de rol van de meldkamer in het hulpverleningsproces. “Ik dacht echt dat het een organisatie was waar 112 wordt opgenomen en zo snel mogelijk een auto van een hulpdienst wordt gestuurd. Maar wat een andere wereld.  Ik ben onder de indruk van wat hier wordt gedaan in de vorm van 112, communicatie, informatie en regie. Een centralist die hier werkt moet heel wat in zijn of haar mars hebben. Zeker wanneer de druk oploopt.”

Zelf meebeleven
Harm Brouwer beleefde zelf meldingen en de afhandeling ervan live mee. Ïk ben er ook van overtuigd geraakt dat je een aantal zaken landelijk heel goed moet regelen, centraal – zoals ICT, verbindingen, onderlinge vervanging en bijstand, maar dat je ook ruimte moet houden voor zeg maar regionale eigenheden. Noord-Nederland is geen Amsterdam en Den Haag is geen Limburg.

Spin in het web
Nog een ontboezeming kwam over het zogenaamde ‘geprotocolleerd uitvragen’ bij de ambulancezorg. “Kijk, vooropgesteld: ik heb persoonlijk een hekel aan heel strak gestructureerd dingen, mensen in een keurslijf dwingen. Zo dacht ik ook over het gebruik van uitvraagprotocollen bij de ambulance. Maar, eerlijk, ik ben er volledig van teruggekomen na deze twee dagen. Ik ben er nu wel van overtuigd dat het nut heeft en belangrijk is. Met dien verstande, dat je wel een zekere speelruimte moet hebben als professional. En die heb ik hier gezien. “

Al met al verlieten Harm Brouwer en zijn assistente na twee dagen het gebouw van de Meldkamer Noord-Nederland met een geheel nieuwe blik op het werk van de centralisten en de meldkamer. En diep onder de indruk van de professionaliteit en veelzijdigheid van de mensen die er werken. Geen doorgeefluik, maar een spin in het web. Een soms heel complex geweven web………

 

« terug