Bouw complex Azeven Drachten start in november

17-06-2008

Medio 2010 neemt aantal politiediensten samen met de Meldkamer Noord-Nederland voor brandweer, politie, ambulancezorg en GHOR hun intrek in een nieuw gebouw langs de A7 bij Drachten. Op een nog aan te leggen eiland aan het Noorderend op het bedrijventerrein Azeven Noord start naar verwachting in november van dit jaar de bouw van het omvangrijke en opvallend vormgegeven complex.

Meldkamer
Het gebouw omvat circa 11.000 m2 bruto vloer oppervlakte. Een gedeelte van meer dan duizend vierkante meter biedt straks onderdak aan de Meldkamer Noord-Nederland en de daarbijbehorende technische en administratieve ruimtes. Deze meldkamer vervangt de afzonderlijke meldkamers in Drenthe, Fryslân en Groningen en werkt ten behoeve van de politie, de brandweer, de ambulancezorg en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen).

IBT
Voor de regiopolitie Fryslân en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) komt in Drachten ook een centrum voor Integrale Beroepsvaardigheid Training. Dit IBT-centrum omvat onder meer:
• een sporthal met twee sportzalen;
• twee ondergrondse schietbanen ;
• twee DOJO’s voor het trainen van verdedigingssporten;
• een overdekte oefenstraat met twee oefenpanden en
• verschillende opleidingslokalen.

Regionaal Commando Centrum
Verder worden in Drachten voor de regiopolitie Fryslân ook een depot voor in beslag genomen goederen en de medewerkers van de ARBO-dienst gehuisvest. Het gebouw omvat tevens het Regionaal Commando Centrum (RCC) van de veiligheidsregio Fryslan (i.o.). De Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) van de regiopolitie Fryslân zal in voorkomende gevallen ook van deze ruimtes gebruik maken. De unit Forensische Ondersteuning van de Noordelijke Recherche Eenheid (Groningen Fryslân en Drenthe) krijgt in Drachten verschillende werk- en kantoorruimtes waaronder laboratoria , DNA onderzoeksruimtes en onderzoeksgarages.
.
Aanbesteding
Het gebouw is ontworpen door de architect Renzo Pavanello van BCT architecten, ingenieurs en adviseurs dat ook de bouw begeleidt. De aanbesteding loopt via een Europese procedure en moet op 24 oktober uitmonden in een bouwopdracht aan een aannemer. De bouwkundige oplevering van het gehele complex vindt naar verwachting plaats begin 2011. Met de bouw is een bedrag van 24 miljoen euro gemoeid.

Gefaseerde uitvoering: meldkamer eerst
Door een gefaseerde uitvoering van de bouw zal een aantal diensten naar verwachting al medio 2010 zijn intrek kunnen nemen in een deel van het complex. Hieronder de Meldkamer Noord-Nederland, waarvan de operationele startdatum is bepaald op september 2010. De bouwkundige oplevering van dit deel van het gebouw is voorzien voor de jaarwisseling 2009-2010
De technici van de meldkamer hebben ongeveer acht tot negen maanden nodig om na de bouwkundige oplevering van dit deel van het complex alle techniek naar binnen te rijden en te installeren en te testen.

klik hier voor grote afbeelding

klik hier voor 2e grote afbeelding

« terug