De taken van de meldkamer

De Meldkamer Noord-Nederland bestrijkt de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en het aangrenzende Waddengebied met de Friese en Groningse eilanden plus een deel van het IJsselmeer. Voor alle inwoners en alle hulpverleningsdiensten in dit gebied heeft de meldkamer een aantal belangrijke taken:

  1. het aannemen en afhandelen van alle 112-telefoontjes
  2. het ondersteunen van alle hulpverleners op straat met informatie en dienstverlening 
  3. het inzetten van hulpsystemen als Burgernet, AED-alert, NL-Alert, OOV-alert, het bedienen van het sirene-netwerk en pers-alarmering bij calamiteiten

De Meldkamer Noord-Nederland heeft verder directe lijnen met alle ziekenhuizen en huisartsen in het werkgebied. Ook zijn er directe contacten met bijvoorbeeld de Koninklijke Marechausse en de Search and Rescue van de Koninklijke Luchtmacht. Verder wordt nauw samengewerkt met de Kustwacht en met de KNRM, gezien de enorme hoeveelheid water binnen het werkgebied en de uitgestrekte kustlijnen.

Om te allen tijde een snelle hulpverlening en permanente beschikbaarheid van computersystemen te kunnen garanderen, is een samenwerkingsverband opgericht tussen de MkNN ( Drachten) de Meldkamer Oost Nederland (MON) in Apeldoorn. De computersystemen van de MkNN en MON zijn  rechtstreeks met elkaar verbonden, waardoor bij uitval van een systeem snel kan worden doorgewerkt en communicatie niet wordt onderbroken.