Vacature!
Wij zoeken een daadkrachtige teamleider voor de meldkamer ambulance Noord Nederland!
Lees meer...

Storing bij 112
Wat te doen?


112 doven &
slechthorenden


011712_twitterlogo_grijs

Aanmelden
NL Alert


011712_twitterlogo_grijs

Aanmelden
Hartslagnu


Aanmelden
Burgernet


Bereikbaarheid
OMS-abonnees

Loze meldingen terugdringen

Het aantal brandmeldinstallaties neemt sterk toe. Daarmee stijgt ook het aantal loze meldingen. Zowel landelijk als lokaal is er aandacht voor deze problematiek. Het overgrote deel van de automatische brandmeldingen (ca. 85%) zijn loze meldingen, dat komt neer op 56.000 loze uitrukken van de brandweer in heel Nederland.

Ongewenste meldingen tasten de geloofwaardigheid van de brandmelding in uw bedrijf aan, waardoor een soort alarmmoeheid kan ontstaan. Hierdoor is de kans groot dat uw medewerkers minder alert reageren op een melding. Brandmeldingen brengen ook voor één of meerdere medewerkers een werkonderbreking met zich mee. Onnodige meldingen zijn dus ook onnodige kosten.

Deze meldingen bezorgen de brandweer en de samenleving veel overlast. Brandweervoertuigen begeven zich, met de nodige risico’s, met zwaailicht en sirene in het verkeer. De brandweer is op dat moment niet beschikbaar voor andere spoedeisende noodhulp. Vrijwillige brandweermedewerkers worden gealarmeerd en verlaten voor niets hun dagelijkse werkplek. Kortom, deze meldingen veroorzaken naast veel overlast, ook kosten voor de samenleving.

Wat kunt u doen om loze meldingen terug te dringen?
Wij vragen u als abonnee om mee te werken aan het terugdringen van deze meldingen. Het is belangrijk dat uw brandmeldinstallatie voldoet aan de wettelijke norm. In deze norm is ook de kwaliteitseis opgenomen voor het aantal toegestane loze meldingen. Het aantal loze meldingen van uw installatie wordt door de MkNN bijgehouden. Wanneer dit aantal bij u groter is dan de norm, kan de lokale brandweer in actie komen, een controle doen en zonodig namens het College van B&W een sanctie opleggen.
Om het aantal loze meldingen te beperken heeft uw Regionale Brandweer een informatiebrochure opgesteld die u na aansluiting op het nieuwe OMS ontvangt. U kunt deze brochure ook hier downloaden