Klik op de kleine foto voor het downloaden
van foto-bestand met hoge resolutie

Bij publicatie vermelden:  foto: Meldkamer Noord-Nederland of foto: MkNN

drs. M. van Ewijk,
regionaal kwartiermaker KLMO, hoofd MkNN

Mr. J.C. Westmaas, voorzitter Regionale Stuurgroep KLMO J. Rooijmans,
programmamanager KLMO
 
drs. M. Daniel MPM, lid regionale stuurgroep KLMO Groepsfoto Regionale Stuurgroep KLMO Noord Nederland

De regionale stuurgroep bestaat uit (vlnr):
Dhr. M.A.P. Michels, burgemeester Winsum (Gr.) , lid Samenwerkingsbestuur MkNN.
-Dhr. F. Heerink, directeur/commandant brandweer VR Drenthe, lid directieberaad MkNN.
-Dhr. drs. Tj. van Bekkum, burgemeester Smallingerland (Fr.), vice Voorzitter Samenwerkingsbestuur MkNN.
-Dhr. Joh. C. Westmaas, burgemeester Meppel (Dr.), Voorzitter Samenwerkingsbestuur MkNN.
-Mw. drs. M.A. van Ewijk regionaal kwartiermaker, Hoofd MkNN, secretaris Samenwerkingsbestuur MkNN.
-Dhr. S. Kijlstra, bestuurslid RAV Fryslân, lid directieberaad MkNN
-Dhr. drs. M.R. Daniel MPM, Hoofd Operatien Eenheidsleiding Politie Eenheid Noord Nederland, Voorzitter Directieberaad MkNN.
-Dhr. J. Rooijmans, Programmamanager Realisatie, Overdracht en Going Concern en plv. Kwartiermaker LMO.
-Dhr. A. Aalberts, burgemeester de Friese Meeren (Fr.), lid Samenwerkingsbestuur MkNN. - 

Op de foto ontbreken de heren E. van Zuidam, directeur Veiligheidsregio Groningen, H.F. van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze (DR) en de heer  W. K. Kleinhuis, Algemeen directeur VR Fryslân.