Vrouw opgepakt voor lastigvallen 112
Oosterwolde - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 30-jarige inwoonster van Oosterwolde aangehouden. De vrouw had tientallen keren onnodig met alarmnummer 112 gebeld. Aan het begin van de nacht begon de vrouw met het bellen van 112. Tientallen telefoontjes werden door haar gepleegd.
Lees meer...
   

Storing bij 112
Wat te doen?


112 doven &
slechthorenden


011712_twitterlogo_grijs

Meldkamer
in de media


011712_twitterlogo_grijs

Aanmelden
NL Alert


011712_twitterlogo_grijs

Aanmelden
Hartslagnu


Aanmelden
Burgernet


Bereikbaarheid
MkNN voor
OMS-abonnees 

Actiefilm brengt werk mensen

Meldkamer Noord-Nederland

in beeld: Wij helpen helpen

Het werk van de centralisten van de Meldkamer Noord-Nederland in beeld; Zo helpen wij helpen.


Hulpdiensten krijgen nieuw

netwerk voor communicatie

Achter de schermen wordt overal in Nederland hard gewerkt aan de vernieuwing van het communicatienetwerk van de gezamenlijke hulpdiensten, C2000.

Het netwerk is inmiddels ruim meer dan 10 jaar oud en is aan het eind van de technische levensduur. daarom wordt alle apparatuur die samen met netwerk vormt, vervangen. Van de apparatuur in de meldkamers tot en met de antennes in de masten die overal in het landschap staan.

Het nieuwe C2000 is eind 2017 niet alleen technisch weer up-to-date, maar heeft ook meer mogelijkheden. Onderdeel van de vernieuwing van het netwerk is ook de vernieuwing van het alarmeringsnetwerk P2000 voor de brandweer en andere hulpverleners.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie maakte er een animatiefilm van om alles uit te leggen.

 Minder incidenten voor alle hulpdiensten

Noord-Nederland tijdens jaarwisseling

De Meldkamer Noord-Nederland heeft tijdens oudjaaravond en gedurende de nacht van de jaarwisseling  tussen 18.00 uur en 07.00 uur 3569 telefoontjes verwerkt over branden, ongevallen, medische hulpvragen en ordeverstoringen. Het gaat hierbij zowel om inkomende als uitgaande telefoongesprekken.

In totaal handelde de meldkamer ’s avonds en ’s nachts 1948 incidenten af. Dat zijn er aanzienlijk minder dan het jaar ervoor en ook minder dan tijdens de jaarwisseling van 2014-2015. De aantallen zeggen overigens niets over de heftigheid of de omvang van de incidenten.

Het verschil tussen het aantal telefonische meldingen en het totaal aantal incidenten komt doordat de hulpverleners op straat ook zelf incidenten doorgeven aan de meldkamer, die dan worden verwerkt als een aparte melding.

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

+/-

MKA

246

323

315

-8

BRW

522

506

356

-150

POL

1303

1.438

1277

-161

Totaal

2071

2267

1948

-319

         

Wat het werk van de brandweer in de regio’s Fryslân, Groningen en Drenthe betreft: daar lag het zwaartepunt van het aantal meldingen tussen middernacht en 02.00 uur, met in beide uren 75, respectievelijk 76 incidenten waarop moest worden ingezet.

De centralisten van de Ambulancezorg hadden tussen 02.00 en 03.00 uur het meest te doen, met in heel Noord-Nederland 53 meldingen in één uur tijd. Dat is dus ongeveer iedere minuut één. Deze 53 meldingen in dat ene uur, leverden in totaal zo’n 90 telefoontjes op die moesten worden afgehandeld.

Voor de centralisten van de politie in de meldkamer kwam het grootste aantal incidenten in de periode tussen 01.00 en 02.00, met voor het hele werkgebied van de meldkamer 209 incidenten waarop moest worden geacteerd.


Bijzonder lichtobject voor Meldkamer Noord-Nederland

Het gebouw van de Meldkamer Noord Nederland is sinds 10 februari voorzien van een bijzonder bewegend lichtobject. Het werk van de internationaal bekende typograaf Karel Martens en de grafisch-technici van het bureau LUST is constant in beweging. Het symboliseert de dynamiek in het gebouw. De kleuren rood, geel en blauw en de verschillende symbolen die voorbij komen, verwijzen naar de activiteiten van de verschillende hulpdiensten die samen de 112-meldkamer laten draaien. Het lichtobject is in bedrijf gesteld door wethouder Marja Krans van de gemeente Smallingerland, met cultuur in haar portefeuille. De wethouder sprak bij de ingebruikname van 'een aanwinst voor Drachten, passend bij het lef dat de plaats en de gemeente Smallingerland graag willen uitstralen. 


Meldkamer Noord-Nederland:

Het communicatie en informatiecentrum voor de hulpverlening in Noord-Nederland

Politie, brandweer en ambulancezorg werken in Noord-Nederland samen aan snelle, vakkundige en effectieve hulpverlening voor iedereen in het gebied. Van Vlieland in de Waddenzee tot Nieuw-Schoonebeek aan de Duitse grens.

Wie belt met 112 wanneer iedere seconde telt bij een brand of ongeval, of bij een ‘heterdaad’ voor de politie, wordt te woord gestaan door deskundige centralisten. De meldkamer onderhoudt het directe contact met alle hulpverleners in Noord-Nederland en zet ze in daar waar dat door de inwoners gevraagd wordt. De meldkamer voorziet de hulpverleners van actuele informatie en coördineert waar nodig hun inzet en activiteiten. De meldkamer Noord-Nederland heeft landelijk een voorbeeldfunctie.


Meldkamer Noord-Nederland ook deel

van landelijke meldkamerorganisatie

Er komt één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamers die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze; zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair.

Belangrijkste doel: burgers in nood helpen door snelle en deskundige aanname van meldingen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie faciliteren bij de hulpverlening en de bestrijding van crisis en rampen.

Momenteel bereidt de kwartiermakersorganisatie LMO deze verandering voor, samen met alle partijen. Alleen door een actieve samenwerking met  partners kan de KLMO een landelijke meldkamerorganisatie bouwen die recht doet aan de burger in nood en de hulpverleners goed kan faciliteren.

De kwartiermakersorganisatie is een multidisciplinaire organisatie waarin verschillende disciplines samenwerken. Kwartiermaker Jill Wilkinson, heeft de opdracht de transitie te begeleiden. Dit doet zij samen met vier monodisciplinaire kwartiermakers die door de meldkamerdisciplines zijn benoemd.

Dit zijn Arend Kloosterman (politie), Johan Langes (Koninklijke Marechaussee), Johan Postma (brandweer/multi-opschaling) en Tom van de Vlist (ambulancezorg). Deze laatste is daarnaast programmamanager Ontwerp in het MT KLMO. Jac Rooijmans is programmamanager Realisatie & Going Concern.

Koppositie Noord-Nederland
In het land zijn ook tien regionale kwartiermakers aangesteld. Zij moeten ervoor zorgen dat de tien nieuwe meldkamerlocaties van de LMO  gerealiseerd worden en zij moeten de samenwerking tussen de regio's binnen die nieuwe meldkamerlocaties organiseren. In Noord-Nederland is Marjan van Ewijk regionaal kwartiermaker. Zij is tevens multidisciplinair hoofd van de huidige meldkamer. De MkNN voldoet al in grote lijnen aan het model dat straks op nog negen andere plaatsen in het land ontstaat. Noord-Nederland heeft in deze een koppositie.